Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
Chứng nhận
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
ISO9001 ISO9001 ZHONGHAIPING CERTIFICATION CO.,LTD Research&Development And Production For Garments 2019-07-18 ~ 2022-07-18 Đã xác minh
Chứng nhận sản xuất
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
CE CE LCS Testing Latex Semi Vest complies with the requirements of CE. 2015-11-30 ~
Test Report Test Report SGS 980D Varicose veins slimming socks Fibre Content 2014-02-27 ~
Test Report Test Report SGS 880D Varicose veins slimming socks Fibre content 2014-02-27 ~
CE CE LCS Testing Butt Lifter Boy Short complies with the requirements of Commission decision of 21 July 2011 amending directive 2011/65/EU. 2015-11-30 ~
Bằng sáng chế
Hình ảnh Bằng sáng chế số Tên bằng sáng chế  Loại bằng sáng chế Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
belt 4444468 belt APPEARANCE_DESIGN 2017-12-29 ~ Đã xác minh
Lace Tops ZL 2019 3 0017529.8 Lace Tops APPEARANCE_DESIGN 2019-07-11 ~ Đã xác minh
Tank Tops ZL 2019 3 0017530.0 Tank Tops APPEARANCE_DESIGN 2019-07-11 ~ Đã xác minh
Tshirts ZL 2019 3 0017532.X Tshirts APPEARANCE_DESIGN 2019-07-11 ~ Đã xác minh
Trademark
Hình ảnh Số nhãn hiệu Tên thương hiệu Danh mục thương hiệu Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
aishiqi 31775180 aishiqi Apparel>>Women's Clothing>>Women's Underwear>>Shapers 2019-04-13 ~ 2029-04-13 Đã xác minh
S-SHAPER 015341076 S-SHAPER 2016-09-07 ~ 2026-09-06

Nghiên cứu & Phát triển

There is/are Less than 5 People R&D Engineer(s) in the company.

Gửi email cho nhà cung cấp này